Theo khảo sát của trang việc làm Glassdoor, top 10 giám đốc điều hành (CEO) nhận được tỷ lệ nhân viên ủng hộ cao nhất gồm Mark Zuckerberg (Facebook), Dominic Barton (McKinsey & Company), Joe Tucci (EMC)...

 1. Mark Zuckerberg

Công ty: Facebook
Lĩnh vực: Mạng xã hội
Tỷ lệ ủng hộ năm 2013: 99%
Tỷ lệ ủng hộ năm 2012: 85%
Tăng/giảm tỷ lệ ủng hộ so với năm trước: +14%

 

2. Bill McDermott và Jim Hagemann Snabe

Công ty: SAP
Lĩnh vực: Phần mềm
Tỷ lệ ủng hộ năm 2013: 99%
Tỷ lệ ủng hộ năm 2012: 92%
Tăng/giảm tỷ lệ ủng hộ so với năm trước: +7%

 

3. Dominic Barton

Công ty: McKinsey & Company
Lĩnh vực: Tư vấn
Tỷ lệ ủng hộ năm 2013: 97%
Tỷ lệ ủng hộ năm 2012: 96%
Tăng/giảm tỷ lệ ủng hộ so với năm trước: +1%

 

4. Jim Turley

Công ty: Ernst & Young
Lĩnh vực: Kiểm toán
Tỷ lệ ủng hộ năm 2013: 96%
Tỷ lệ ủng hộ năm 2012: 95%
Tăng/giảm tỷ lệ ủng hộ so với năm trước: +1%

 

5. John E. Schlifske

Công ty: Northwestern Mutual
Lĩnh vực: Đầu tư tài chính
Tỷ lệ ủng hộ năm 2013: 96%
Tỷ lệ ủng hộ năm 2012: 93%
Tăng/giảm tỷ lệ ủng hộ so với năm trước: +3%

 

6. Frank D'Souza

Công ty: Cognizant Technology Solutions
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Tỷ lệ ủng hộ năm 2013: 96%
Tỷ lệ ủng hộ năm 2012: 92%
Tăng/giảm tỷ lệ ủng hộ so với năm trước: +4%

 

7. Joe Tucci

Công ty: EMC
Lĩnh vực: Phần mềm và phần cứng
Tỷ lệ ủng hộ năm 2013: 96%
Tỷ lệ ủng hộ năm 2012: 87%
Tăng/giảm tỷ lệ ủng hộ so với năm trước: +9%

 

8. Paul E. Jacobs

Công ty: QUALCOMM
Lĩnh vực: Chất bán dẫn
Tỷ lệ ủng hộ năm 2013: 95%
Tỷ lệ ủng hộ năm 2012: 94%
Tăng/giảm tỷ lệ ủng hộ so với năm trước: +1%

 

9. Richard K. Davis

Công ty: U.S. Bank
Lĩnh vực: Ngân hàng
Tỷ lệ ủng hộ năm 2013: 95%
Tỷ lệ ủng hộ năm 2012: 87%
Tăng/giảm tỷ lệ ủng hộ so với năm trước: +8%

 

10. Pierre Nanterme

Công ty: Accenture
Lĩnh vực: Tư vấn, công nghệ và dịch vụ thuê ngoài
Tỷ lệ ủng hộ năm 2013: 95%
Tỷ lệ ủng hộ năm 2012: 90%
Tăng/giảm tỷ lệ ủng hộ so với năm trước: +5%

                                                                                                                          Theo VnEconomy
 
Top