Trang Business Insider công bố top 10 nhà đầu tư giàu nhất dựa trên xếp hạng tỷ phú thế giới năm 2014 của tạp chí Forbes..
www.blogchungkhoan.com

1. Warren Buffett

Xếp hạng giàu thế giới: 4
Tài sản ròng: 58,2 tỷ USD
Tuổi: 83
Nguồn gốc tài sản: Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway
Nguồn: Forbes/ Ảnh: News
www.blogchungkhoan.com
 2. Michael Bloomberg
Xếp hạng giàu thế giới: 16
Tài sản ròng: 33 tỷ USD
Tuổi: 72
Nguồn gốc tài sản: Công ty Bloomberg LP
Nguồn: Forbes/ Ảnh: News
www.blogchungkhoan.com
 3. Carl IcahnXếp hạng giàu thế giới: 25
Tài sản ròng: 24,5 tỷ USD
Tuổi: 78
Nguồn gốc tài sản: Quỹ Icahn Capital Management
Nguồn: Forbes/ Ảnh: News
www.blogchungkhoan.com
 4. George Soros
Xếp hạng giàu thế giới: 26
Tài sản ròng: 23 tỷ USD
Tuổi: 83
Nguồn gốc tài sản: Quỹ Soros Fund Management LLC
Nguồn: Forbes/ Ảnh: News
www.blogchungkhoan.com
 5. Alwaleed Bin Talal Alsaud
Xếp hạng giàu thế giới: 30
Tài sản ròng: 20,4 tỷ USD
Tuổi: 58
Nguồn gốc tài sản: Các hoạt động đầu tư
Nguồn: Forbes/ Ảnh: News
www.blogchungkhoan.com
 6. Joseph Safra

Xếp hạng giàu thế giới: 55
Tài sản ròng: 16 tỷ USD
Tuổi: 75
Nguồn gốc tài sản: Ngân hàng
Nguồn: Forbes/ Ảnh: News
www.blogchungkhoan.com
 7. Ray Dalio

Xếp hạng giàu thế giới: 69
Tài sản ròng: 14,4 tỷ USD
Tuổi: 64
Nguồn gốc tài sản: Quỹ đầu tư Bridgewater Associates
Nguồn: Forbes/ Ảnh: News
www.blogchungkhoan.com

8. Luis Carlos Sarmiento
Xếp hạng giàu thế giới: 72
Tài sản ròng: 14,2 tỷ USD
Tuổi: 81
Nguồn gốc tài sản: Ngân hàng
Nguồn: Forbes/ Ảnh: News
www.blogchungkhoan.com
 9. Ronald Perelman
Xếp hạng giàu thế giới: 73
Tài sản ròng: 14 tỷ USD
Tuổi: 71
Nguồn gốc tài sản: Mua lại dựa trên vay nợ (LBO)
Nguồn: Forbes/ Ảnh: News

www.blogchungkhoan.com
10. John Paulson

Xếp hạng giàu thế giới: 78
Tài sản ròng: 13,5 tỷ USD
Tuổi: 58
Nguồn gốc tài sản: Công ty Paulson & Co.
Nguồn: Forbes/ Ảnh: News

Nguồn: Vneconomy
 
Top