Danh sách 20 tỷ phú giàu nhất hành tinh năm nay theo xếp hạng tạp chí Forbes vừa công bố...

www.blogchungkhoan.com
1. Bill Gates

Giá trị tài sản ròng: 76 tỷ USD
Nguồn tài sản: Microsoft 
www.blogchungkhoan.com
 2. Carlos Slim Helu

Giá trị tài sản ròng: 72 tỷ USD
Nguồn tài sản: Viễn thông
www.blogchungkhoan.com
 3. Amancio Ortega

Giá trị tài sản ròng: 64 tỷ USD
Nguồn tài sản: Bán lẻ
www.blogchungkhoan.com
4. Warren Buffet

Giá trị tài sản ròng: 58,2 tỷ USD
Nguồn tài sản: Berkshire Hathaway 
www.blogchungkhoan.com
5. Larry Ellison

Giá trị tài sản ròng: 48 tỷ USD
Nguồn tài sản: Oracle 
www.blogchungkhoan.com
6. Charles Koch

Giá trị tài sản ròng: 40 tỷ USD
Nguồn tài sản: Đa lĩnh vực
www.blogchungkhoan.com
6. David Koch

Giá trị tài sản ròng: 40 tỷ USD
Nguồn tài sản: Đa lĩnh vực 
www.blogchungkhoan.com
8. Sheldon Adelson

Giá trị tài sản ròng: 38 tỷ USD
Nguồn tài sản: Sòng bạc
www.blogchungkhoan.com
9. Christy Walton

Giá trị tài sản ròng: 36,7 tỷ USD
Nguồn tài sản: Wal-Mart 
www.blogchungkhoan.com
 10. Jim Walton

Giá trị tài sản ròng: 34,7 tỷ USD
Nguồn tài sản: Wal-Mart
www.blogchungkhoan.com
 11. Liliane Bettencourt

Giá trị tài sản ròng: 34,5 tỷ USD
Nguồn tài sản: L'Oreal
www.blogchungkhoan.com
 12. Stefan Persson

Giá trị tài sản ròng: 34,4 tỷ USD
Nguồn tài sản: H&M
www.blogchungkhoan.com
13. Alice Walton

Giá trị tài sản ròng: 34,3 tỷ USD
Nguồn tài sản: Wal-Mart
www.blogchungkhoan.com
 14. S. Robson Walton

Giá trị tài sản ròng: 34,2 tỷ USD
Nguồn tài sản: Wal-Mart
www.blogchungkhoan.com
 15. Bernard Arnault

Giá trị tài sản ròng: 33,5 tỷ USD
Nguồn tài sản: LVMH
www.blogchungkhoan.com
16. Michael Bloomberg

Giá trị tài sản ròng: 33 tỷ USD
Nguồn tài sản: Bloomberg LP 
www.blogchungkhoan.com
 17. Larry Page

Giá trị tài sản ròng: 32,3 tỷ USD
Nguồn tài sản: Google
www.blogchungkhoan.com
18. Jeff Bezos

Giá trị tài sản ròng: 32 tỷ USD
Nguồn tài sản: Amazon.com 
www.blogchungkhoan.com
 19. Sergey Brin

Giá trị tài sản ròng: 31,8 tỷ USD
Nguồn tài sản: Google
www.blogchungkhoan.com
 20. Li Ka-shing

Giá trị tài sản ròng: 31 tỷ USD
Nguồn tài sản: Đa lĩnh vực

Vneconomy
 
Top