Đây là kết quả nghiên cứu của Thomas C. Corley đến từ trang Business Insider, về phong cách sống của giới giàu. Nếu có đủ 12 điều dưới đây, bạn đích thị là một người giàu có. 
 
1. Bạn không cần phải làm việc để thỏa mãn các thú vui cuộc sống nữa. Nếu bạn làm việc thì đó là bởi bạn muốn chứ không cần phải làm vậy.
 
 2. Nguồn thu nhập ngoài lương của bạn nhiều hơn chi tiêu.
 3. Bạn đủ khả năng chi trả bất cứ kỳ nghỉ nào mình muốn và vô số lần trong năm
 4. Bạn đủ khả năng chi trả tất cả chi phí y tế hoặc chăm sóc khỏe phát sinh cho bản thân, vợ/chồng hoặc bất cứ thành viên nào trong gia đình, bao gồm chi phí chăm sóc dài hạn trong và ngoài căn nhà.
 5. Bạn có thể mua xe mới cho bản thân hoặc gia đình mà không phải vay ngân hàng.
 6. Thậm chí khi ly hôn, phong cách sống của bạn hoặc gia đình vẫn không thay đổi.
7. Nếu muốn, bạn có thể trả học phí đại học cho tất cả con cháu mà không ảnh hưởng tới cuộc sống của mình.
 8. Bạn sở hữu nhà ở và/hoặc nhà nghỉ dưỡng riêng và không có khoản thế chấp nào hết.
 9. Bạn đủ khả năng chi trả những chi phí lớn, phát sinh bất ngờ mà không ảnh hưởng tới cuộc sống.
10. Cuộc sống của bạn không bị bó buộc bởi lý do tài chính. Bạn có thể làm điều mình thích mà không cần quan tâm tới chi phí.
 11. Bạn không mắc khoản nợ nào.
12. Bạn không cần tới bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế hay bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Bởi bạn có thể tự trả cho những chi phí liên quan tới các loại bảo hiểm này. Nếu bạn có bảo hiểm thì đó là để lập kế hoạch trả thuế đất hay bảo vệ tài sản tích lũy của mình.
Theo Zing

 
Top