HỎI: Tôi đã tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế. Xin Ban biên tập cho tôi được biết, tôi có phải học chứng chỉ Cơ bản về CK&TTCK khi hành nghề chứng khoán hay không, và tôi có được miễn thi các chứng chỉ chuyên môn cần phải có? 


          ĐÁP:  Trong mục "Trao đổi thông tin" ở Bản tin UBCKNN số 17 (ra ngày 29/4/2009), chúng tôi đã đề cập chi tiết đến các loại chứng chỉ chuyên môn về CK&TTCK cần phải có nếu bạn muốn tham gia hành nghề chứng khoán. Tổng cộng có 7 chứng chỉ chuyên môn và một kỳ thi sát hạch hành nghề chứng khoán. Người hành nghề chứng khoán không nhất thiết phải học và thi tất cả các chứng chỉ chuyên môn. Tùy vào từng loại hình hành nghề chứng khoán (gồm 3 loại: Môi giới chứng khoán, Phân tích tài chính và Quản lý quỹ và tài sản) mà có những yêu cầu về chứng chỉ chuyên môn khác nhau. 

            Trường hợp của bạn, trước khi tham dự kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề, bạn được quyền xét miễn giảm không cần điều kiện tham gia học và thi một số loại chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán.
          
  Cụ thể, theo các quy định hiện hành về quy chế hành nghề chứng khoán, những người có các văn bằng, chứng chỉ sau đây được miễn giảm một hoặc một số chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán trong tổng số 7 chứng chỉ: 

          - Bằng Tiến sĩ kinh tế, chứng chỉ quốc tế CIIA (Certified International Investment Analyst) hoặc có giấy xác nhận đã đạt kỳ thi CFA bậc II (Chartered Financial Analyst level II) trở lên: Được miễn giảm 3 chứng chỉ chuyên môn là Chứng chỉ những vấn đề cơ bản về CK&TTCK, Chứng chỉ Phân tích và Đầu tư chứng khoán, Chứng chỉ Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. 

           - Bằng thạc sỹ kinh tế, chứng chỉ quốc tế ACCA (Association of Chartered Certified Accountant), chứng chỉ CPA (Certified Public Accountants) hoặc giấy xác nhận đã đạt kỳ thi CFA bậc I (Chartered Financial Analyst level I): Được miễn giảm 2 chứng chỉ chuyên môn là Chứng chỉ những vấn đề cơ bản về CK&TTCK, Chứng chỉ Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. 

            - Chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài hoặc tài liệu tương đương chứng minh cá nhân đó đã được phép hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài: Được miễn giảm tất cả các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán, ngoại trừ Chứng chỉ Pháp luật về CK&TTCK. 

            Như vậy, trong trường hợp đã có bằng thạc sỹ kinh tế, bạn chỉ cần có 5 chứng chỉ chuyên môn mà không cần tham gia và dự thi các khóa học “Những vấn đề cơ bản về CK&TTCK” và khóa học “Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp”./ 
UBCKNN
 
Top