Bằng việc tham gia thử thách làm một điều khiến bạn sợ hãi mỗi ngày, bạn có thể tạo ra các cơ hội và đạt được những thành tựu mới. 
Chúng ta có thể học được một bài học lớn khi là  lãnh đạo, doanh nhân hay nhà quản lý từ câu nói  của chính khách Mỹ nổi tiếng một thời Eleanor Roosevelt là: “Hãy làm một điều khiến bạn sợ hãi mỗi ngày”.

Lãnh đạo đôi lúc là một điều hết sức đáng sợ. Thỉnh thoảng bạn bị mất kiểm soát, lệch khỏi phạm vi và lĩnh vực của bạn. Nếu bạn ngay lập tức sợ hãi những điều này, bạn không thể thay đổi. Nó cũng khiến bạn mất đi sự phát triển của chính mình.

Tuy nhiên, bằng việc tham gia thử thách làm một điều khiến bạn sợ hãi mỗi ngày, bạn có thể tạo ra các cơ hội và đạt được những thành tựu mới.

Chúng ta ai cũng sợ một điều gì đó vì vậy thử thách với mỗi người là hãy thử một điều gì đó khiến bạn sợ hãi mỗi ngày.

Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ và dần thực hiện những điều táo bạo hơn. Bằng việc chấp nhận những rủi ro nhỏ hàng ngày, bạn sẽ nhận thấy rằng sau mỗi lần như vậy, nỗi sợ hãi trong bạn cũng sẽ giảm bớt.

Hãy chấp nhận thử thách, kiên trì trong 30 ngày tới và cam kết làm những thứ gì đó khiến bạn sợ hãi. Dưới đây là mẫu kế hoạch cho thử thách này bạn có thể tham khảo:

1. Ngày hôm nay tôi đã đưa ra một quyết định khó khăn khi…

2. Ngày hôm nay tôi đã dám…

3. Ngày hôm nay đã chiếm được ưu thế khi…

4. Ngày hôm nay tôi dám bỏ…

5. Ngày hôm nay tôi đã có cơ hội…

6. Ngày hôm nay tôi đã làm chủ được…

7. Ngày hôm nay tôi đã nói không với…

8. Ngày hôm nay tôi đã không còn tránh né…

9. Ngày hôm nay tôi đã nhận một lời khen khi…

10. Ngày hôm nay tôi đã nhờ giúp đỡ từ…

11. Ngày hôm nay tôi đã không làm…

12. Ngày hôm nay tôi đã bỏ…

13. Ngày hôm nay tôi đã thoát khỏi…

14. Ngày hôm nay tôi đã hiểu…

15. Ngày hôm nay tôi đã dũng cảm khi…

16. Ngày hôm nay tôi đã từ bỏ…

17. Ngày hôm nay tôi đã có cơ hội…

18. Ngày hôm nay tôi đã đạt được…

19. Ngày hôm nay tôi đã dám đối mặt với…

20. Ngày hôm nay tôi đã chấp nhận rủi  ro…

21. Ngày hôm nay tôi đã nói tạm biệt với…

22. Ngày hôm nay tôi đã thử thách chính mình khi…

23. Ngày hôm nay tôi đã làm điều khó khăn nhất khi…

24. Ngày hôm nay tôi làm một điều rất đáng làm:…

25. Ngày hôm nay tôi đã đi đến…

26. Ngày hôm nay tôi đã dũng cảm khi…

27. Ngày hôm nay tôi đã chống lại sự sợ hãi khi…

28. Ngày hôm nay tôi đã tạo ra một bước nhảy vọt khi…

29. Ngày hôm nay tôi đã có sự dũng cảm để…

30. Ngày hôm nay tôi đã chấp nhận…
Theo Trí Thức Trẻ/Inc

 
Top