Danh sách 20 người dẫn đầu danh sách thường niên tỷ phú thế giới mà tạp chí Forbes vừa công bố...20. Sergey Brin

Giá trị tài sản ròng: 29,2 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: -2,6 tỷ USD
Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: -1 bậc
Nguồn tài sản chính: Công cụ tìm kiếm Google
Quốc gia: Mỹ
19. Larry Page<br><br>Giá trị tài sản ròng: 29,7 tỷ USD<br>Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: -2,6 tỷ USD<br>Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: -2 bậc<br>Nguồn tài sản chính:  Công cụ tìm kiếm Google<br>Quốc gia: Mỹ
19. Larry Page

Giá trị tài sản ròng: 29,7 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: -2,6 tỷ USD
Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: -2 bậc
Nguồn tài sản chính:  Công cụ tìm kiếm Google
Quốc gia: Mỹ
18. Sheldon Adelson<br><br>Giá trị tài sản ròng: 31,4 tỷ USD<br>Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: -6,6 tỷ USD<br>Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: -10 bậc<br>Nguồn tài sản chính: Tập đoàn sòng bạc Las Vegas Sands<br>Quốc gia: Mỹ
18. Sheldon Adelson

Giá trị tài sản ròng: 31,4 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: -6,6 tỷ USD
Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: -10 bậc
Nguồn tài sản chính: Tập đoàn sòng bạc Las Vegas Sands
Quốc gia: Mỹ
17. Li Ka-Shing<br><br>Giá trị tài sản ròng: 33,3 tỷ USD<br>Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +2,3 tỷ USD<br>Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: +3 bậc<br>Nguồn tài sản chính: Tập đoàn xây dựng và cảng biển Hutchison Whampoa<br>Quốc gia: Hồng Kông (Trung Quốc)
17. Li Ka-Shing

Giá trị tài sản ròng: 33,3 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +2,3 tỷ USD
Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: +3 bậc
Nguồn tài sản chính: Tập đoàn xây dựng và cảng biển Hutchison Whampoa
Quốc gia: Hồng Kông (Trung Quốc)
16. Mark Zuckerberg<br><br>Giá trị tài sản ròng: 33,4 tỷ USD<br>Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +4,9 tỷ USD<br>Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: +5 bậc<br>Nguồn tài sản chính: Mạng xã hội Facebook<br>Quốc gia: Mỹ
16. Mark Zuckerberg

Giá trị tài sản ròng: 33,4 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +4,9 tỷ USD
Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: +5 bậc
Nguồn tài sản chính: Mạng xã hội Facebook
Quốc gia: Mỹ
15. Jeff Bezos<br><br>Giá trị tài sản ròng: 34,8 tỷ USD<br>Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +2,8 tỷ USD<br>Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: +3 bậc<br>Nguồn tài sản chính: Công ty thương mại điện tử Amazon<br>Quốc gia: Mỹ
15. Jeff Bezos

Giá trị tài sản ròng: 34,8 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +2,8 tỷ USD
Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: +3 bậc
Nguồn tài sản chính: Công ty thương mại điện tử Amazon
Quốc gia: Mỹ
14. Michael Bloomberg<br><br>Giá trị tài sản ròng: 35,5 tỷ USD<br>Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +2,5 tỷ USD<br>Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: +2 bậc<br>Nguồn tài sản chính: Tập đoàn truyền thông Bloomberg<br>Quốc gia: Mỹ
14. Michael Bloomberg

Giá trị tài sản ròng: 35,5 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +2,5 tỷ USD
Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: +2 bậc
Nguồn tài sản chính: Tập đoàn truyền thông Bloomberg
Quốc gia: Mỹ
13. Bernard Arnault và gia đình<br><br>Giá trị tài sản ròng: 37,2 tỷ USD<br>Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +3,7 tỷ USD<br>Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: +2 bậc<br>Nguồn tài sản chính: Hãng đồ hiệu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton<br>Quốc gia: Mỹ<br>
13. Bernard Arnault và gia đình

Giá trị tài sản ròng: 37,2 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +3,7 tỷ USD
Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: +2 bậc
Nguồn tài sản chính: Hãng đồ hiệu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Quốc gia: Mỹ
12. Samuel Robson Walton<br><br>Giá trị tài sản ròng: 39,1 tỷ USD<br>Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +4,9 tỷ USD<br>Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: +2 bậc<br>Nguồn tài sản chính: Hãng bán lẻ Wal-Mart<br>Quốc gia: Mỹ
12. Samuel Robson Walton

Giá trị tài sản ròng: 39,1 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +4,9 tỷ USD
Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: +2 bậc
Nguồn tài sản chính: Hãng bán lẻ Wal-Mart
Quốc gia: Mỹ
11. Alice Walton<br><br>Giá trị tài sản ròng: 39,4 tỷ USD<br>Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +5,1 tỷ USD<br>Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: + 2 bậc<br>Nguồn tài sản chính: Hãng bán lẻ Wal-Mart<br>Quốc gia: Mỹ<br>
11. Alice Walton

Giá trị tài sản ròng: 39,4 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +5,1 tỷ USD
Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: + 2 bậc
Nguồn tài sản chính: Hãng bán lẻ Wal-Mart
Quốc gia: Mỹ
10. Liliane Bettencourt và gia đình<br><br>Giá trị tài sản ròng: 40,1 tỷ USD<br>Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +5,6 tỷ USD<br>Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: +1 bậc<br>Nguồn tài sản chính: Hãng mỹ phẩm L’Oreal<br>Quốc gia: Pháp<br>
10. Liliane Bettencourt và gia đình

Giá trị tài sản ròng: 40,1 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +5,6 tỷ USD
Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: +1 bậc
Nguồn tài sản chính: Hãng mỹ phẩm L’Oreal
Quốc gia: Pháp
9 Jim C. Walton<br><br>Giá trị tài sản ròng: 40,6 tỷ USD<br>Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +5,9 tỷ USD<br>Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: +1 bậc<br>Nguồn tài sản chính: Hãng bán lẻ Wal-Mart<br>Quốc gia: Mỹ
9 Jim C. Walton

Giá trị tài sản ròng: 40,6 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +5,9 tỷ USD
Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: +1 bậc
Nguồn tài sản chính: Hãng bán lẻ Wal-Mart
Quốc gia: Mỹ
8. Christy R. Walton<br><br>Giá trị tài sản ròng: 41,7 tỷ USD<br>Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +5 tỷ USD<br>Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: +1 bậc<br>Hãng bán lẻ Wal-Mart<br>Quốc gia: Mỹ
8. Christy R. Walton

Giá trị tài sản ròng: 41,7 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +5 tỷ USD
Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: +1 bậc
Hãng bán lẻ Wal-Mart
Quốc gia: Mỹ
6. (đồng hạng) David Koch<br><br>Giá trị tài sản ròng: 42,9 tỷ USD<br>Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +2,9 tỷ USD<br>Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: 0<br>Nguồn tài sản chính: Tập đoàn công nghiệp tư nhân Koch Industries<br>Quốc gia: Mỹ
6. (đồng hạng) David Koch

Giá trị tài sản ròng: 42,9 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +2,9 tỷ USD
Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: 0
Nguồn tài sản chính: Tập đoàn công nghiệp tư nhân Koch Industries
Quốc gia: Mỹ
6. (đồng hạng) Charles Koch<br><br>Giá trị tài sản ròng: 42,9 tỷ USD<br>Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +2,9 tỷ USD<br>Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: 0<br>Nguồn tài sản chính: Tập đoàn công nghiệp tư nhân Koch Industries<br>Quốc gia: Mỹ
6. (đồng hạng) Charles Koch

Giá trị tài sản ròng: 42,9 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +2,9 tỷ USD
Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: 0
Nguồn tài sản chính: Tập đoàn công nghiệp tư nhân Koch Industries
Quốc gia: Mỹ
5. Larry Ellison<br><br>Giá trị tài sản ròng: 54,3 tỷ USD<br>Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +6,3 tỷ USD<br>Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: 0<br>Nguồn tài sản chính: Hãng phần mềm Oracle<br>Quốc gia: Mỹ
5. Larry Ellison

Giá trị tài sản ròng: 54,3 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +6,3 tỷ USD
Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: 0
Nguồn tài sản chính: Hãng phần mềm Oracle
Quốc gia: Mỹ
4. Amancio Ortega Gaona<br><br>Giá trị tài sản ròng: 64,5 tỷ USD<br>Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +0,5 tỷ USD<br>Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: -1 bậc<br>Nguồn tài sản chính: Hãng thời trang Zara<br>Quốc gia: Tây Ban Nha
4. Amancio Ortega Gaona

Giá trị tài sản ròng: 64,5 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +0,5 tỷ USD
Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: -1 bậc
Nguồn tài sản chính: Hãng thời trang Zara
Quốc gia: Tây Ban Nha
3. Warren Buffett<br><br>Giá trị tài sản ròng: 72,7 tỷ USD<br>Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +14,5 tỷ USD<br>Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: +1 bậc<br>Nguồn tài sản chính: Tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway<br>Quốc gia: Mỹ <br>
3. Warren Buffett

Giá trị tài sản ròng: 72,7 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +14,5 tỷ USD
Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: +1 bậc
Nguồn tài sản chính: Tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway
Quốc gia: Mỹ
2. Carlos Slim Helu<br><br>Giá trị tài sản ròng: 77,1 tỷ USD<br>Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +5,1 tỷ USD<br>Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: 0<br>Nguồn tài sản chính: Tập đoàn viễn thông America Movil<br>Quốc gia: Mexico
2. Carlos Slim Helu

Giá trị tài sản ròng: 77,1 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +5,1 tỷ USD
Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: 0
Nguồn tài sản chính: Tập đoàn viễn thông America Movil
Quốc gia: Mexico
1.  Bill Gates<br><br>Giá trị tài sản ròng: 79,2 tỷ USD<br>Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +3,2 tỷ USD<br>Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: 0<br>Nguồn tài sản chính: Hãng phần mềm Microsoft<br>Quốc gia: Mỹ
1.  Bill Gates

Giá trị tài sản ròng: 79,2 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản trong năm 2014: +3,2 tỷ USD
Tăng/giảm vị trí trong xếp hạng: 0
Nguồn tài sản chính: Hãng phần mềm Microsoft
Quốc gia: Mỹ
 
Top