Dưới đây là những cuốn sách tâm đắc nhất của tỷ phú Bill Gates.

Tỷ phú thế giới Bill Gates cho biết, mỗi tuần, ông đều dành thời gian để đọc một cuốn sách. Với sự đa dạng của các thế loại sách đọc: Từ sách về kinh doanh, sách khoa học cho đến tiểu thuyết.

Bill Gates đã gửi đến mọi người một danh sách những cuốn sách tâm đắc nhất của ông – những tác phẩm mà ông cho rằng ai cũng nên đọc. Sau đây là danh sách đó kèm theo những mô tả ngắn gọn về nội dung từng cuốn sách:
Đức Anh
Theo Trí Thức Trẻ/BI
 
Top