Khoảng cách giữa kẻ điên và thiên tài chỉ cách nhau có 1 gang tay. Elon Musk là minh chứng điển hình cho câu nói đó.

http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VhgTkG5mqsW


 
Top