Năm 2013, cổ tức 10% của Hoàng Anh Gia Lai cũng được chi trả bằng cổ phiếu.

 
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) công bố Nghị quyết HĐQT ngày 30/9/2015.

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015, HĐQT Hoàng Anh Gia Lai đã thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%. Đây là cổ tức năm 2014 của Hoàng Anh Gia Lai.

Với phương án này, Hoàng Anh Gia Lai sẽ phát hành khoảng 118,5 triệu cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu từ mức gần 790 triệu đơn vị hiện tại lên trên 908 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ 9.084 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST hợp nhất tại thời điểm cuối năm 2014.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2015.

Năm 2013, cổ tức 10% của Hoàng Anh Gia Lai cũng được chi trả bằng cổ phiếu.

Giữa tháng 9 vừa qua, Credit Suisse – cổ đông lớn của Hoàng Anh Gia Lai đã bán ra 14,5 triệu cổ phiếu thông qua giao dịch thỏa thuận, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống dưới mức 5%.

Nghị quyết HĐQT
Nghi Phương
Theo Trí thức trẻ/HAG
 
Top