Sở GDCK Hà Nội vừa tổ chức Hộinghị Doanh nghiệp thường niên 2015 để vinh danh 30 DNNY minh bạch nhấtHNX 2014-2015 và 10 doanh nghiệp tiến bộ nhất trong công bố thông tin vàminh bạch 2014-2015.
http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VhU6_W5mqsW

Cụ thể, dựa trên kết quả của chương trình đánh giá, CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS) được vinh danh là một trong 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX 2014 - 2015.
Tiêu chí để HNX vinh danh các doanh nghiệp này thông qua việc công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, tuân thủ các quy định hiện hành về Quản trị Công ty.
Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo HNX đã tổng kết, năm 2014, số doanh nghiệp lãi chiếm 89% tổng số DN, với tổng giá trị lãi đạt 13.020,5 tỷ đồng, tăng 18,4% so với 2013. Số DN thua lỗ chiếm 11% tổng số DN, giảm 4,3% so với năm 2013. 6 tháng đầu năm 2015, hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNNY HNX vẫn tiếp tục được cải thiện với số DN có kết quả hoạt động kinh doanh lãi chiếm khoảng 84%.
Được biết, 6 tháng đầu năm, LAS đạt 2.843 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 173,5 tỷ đồng. Công ty cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh quý III/2015 với chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp 1.037 tỷ đồng, doanh thu 671 tỷ đồng và lợi nhuận 50 tỷ đồng.

 T.Thúy - Tin Nhanh Chứng Khoán
 
Top