Giống như hầu hết các câu hỏi về tiền bạc, không có câu trả lời chung và phổ biến mà tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng người.

Bạn nên mua hay thuê nhà? Biểu đồ dưới đây có thể giúp bạn đưa ra quyết định hợp lý. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, câu trả lời chỉ dùng cho thời điểm hiện nay của bạn. Nếu biểu đồ nói rằng, bạn nên thuê nhà, điều đó cũng không có nghĩa rằng bạn phải thuê nhà mãi mãi.

Sau 6 tháng, một năm hay thậm chí vài tuần, hoàn cảnh của bạn có thể thay đổi, do vậy, câu trả lời cũng khác đi.
 Nhịp Cầu Đầu Tư/Business Insider


 
Top