Các loại tài sản mà tầng lớp siêu giàu đầu tư nhiều tiền trong 10 năm qua như: xe hơi, tiền xu, tác phẩm nghệ thuật, tem, đồng hồ… 

 

 
Top