Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên Economic Journal, những trẻ em lớn lên trong gia đình có nhiều sách có xu hướng kiếm được nhiều tiền hơn khi trưởng thành.


Ba nhà kinh tế học của Đại học Padua đã tìm hiểu 6.000 người sinh ra ở 9 quốc gia châu Âu vào giữa thế kỷ XX bằng cách phân loại họ vào những nhóm có ít hơn 10 cuốn sách ở nhà, có một kệ chứa nhiều sách, có một tủ sách với khoảng 100 cuốn, có hai tủ sách và có nhiều hơn hai tủ sách. Ảnh hưởng của giáo dục đến thu nhập được ước tính bằng cách phân biệt giữa những người được tiếp cận nhiều sách hoặc không được tiếp cận với sách từ 10 tuổi. 

Theo đó, cứ thêm một năm học ở trường sẽ làm tăng tổng thu nhập trong đời một người lên trung bình là 9%. Tuy nhiên, con số này ở những người ít được tiếp xúc với sách từ nhỏ chỉ là 5%, trong khi đối với những người được tiếp xúc với nhiều sách là 21%. 

“Sách là yếu tố quan trọng có lẽ vì nó khuyến khích trẻ em đọc nhiều hơn, và việc đọc có thể tác động tích cực đến kết quả học tập. Ngoài ra, việc sở hữu nhiều sách cũng cho thấy sự thuận lợi về điều kiện kinh tế của một gia đình”, những nhà nghiên cứu cho biết. 

Theo DNSG/ Telegraph
 
Top