Bài thứ 10: Độc thư 
(Bạch Vân gia huấn - Nguyễn Bỉnh Khiêm )

Bài thứ mười khuyên cần đọc sách,
Sách là thầy dạy mách cho ta.
Bao điều đạo lý sâu xa,
Văn minh khoa học bao la đất trời.
Ham đọc sách thì trời chẳng phụ.

Có chí bền ắt làm nên (*)

Mẹ cha vui bởi con hiền,
Gia đình hòa thuận đẹp yên mọi phần
Đạo đức cao, quỷ thần nể sợ,
Được mọi người giúp đỡ tin yêu.
Thấy việc thiện hãy làm theo,
Biết lỗi sửa lỗi là điều đáng khen

Cách đối xử phải nên suy xét,
Đừng cạn tình trái nết – mất lòng.
Muốn nhanh vội việc khó xong,

Ham lợi nhỏ việc lớn không hoàn thành (**)

Tre uốn mạnh chẳng vênh cũng gẫy,
Chó cắn càn bởi thấy cùng đường.
Đánh chuông chuông tất kêu vang,
Người quá uất ức sẵn sàng đấu tranh.
Chớ nên hám lợi hám danh,
Ít ham muốn mới yên lành bền lâu.


(*) Nguyên chữ Hán là:
"Độc thư thiên bất phụ
Hữu chí sự cảnh thành"

(**)Nguyên chữ Hán là:
"Dục tất bất đạt,
Kiến tiểu lợi tắc đại sự bất thành"

 
Top