"Người vĩ đại bàn luận về các ý tưởng, người thường bàn luận về các sự kiện, còn người tủn mủn bàn luận về người khác."

Dưới đây là những câu nói nổi tiếng của nhiều vĩ nhân thế giới như Albert Einstein, Ernest Hemingway giúp bạn vừa học tiếng Anh, vừa có cảm hứng sống tốt hơn.

The true sign of intelligence is not knowledge but imagination. (Albert Einstein)
Biểu hiện của một người thông minh không phải là kiến thức mà chính ở khả năng tưởng tượng của anh ta.
Simplicity is the ultimate sophistication. (Leonardo da Vinci)
Đơn giản là đỉnh cao của sự tinh tế.
 Nowadays people know the price of everything and the value of nothing. (Oscar Wilde)
Ngày nay, con người biết giá tiền của mọi thứ và không biết giá trị của thứ gì.
Before you act, listen.
Before you react, think.
Before you spend, earn.
Before you criticize, wait.
Before you pray, forgive.
Before you quit, try. (Ernest Hemingway)
Lắng nghe trước khi hành động
Suy nghĩ trước khi phản ứng lại
Tạo ra thu nhập trước khi tiêu tiền
Chờ đợi trước khi chỉ trích
Tha thứ trước khi cầu nguyện
Và hãy thử làm trước khi chọn cách từ bỏ 
Never love anyone who treats you like you are ordinary. (Oscar Wilde)
Đừng yêu quý những người xem bạn là một kẻ tầm thường. 
 Great minds discuss ideas
Average minds discuss events
Small minds discuss people. (Eleanor Roosevelt)
Người vĩ đại bàn luận về các ý tưởng
Người thường bàn luận về các sự kiện
Người tủn mủn bàn luận về người khác
 The only thing worse than being blind is having sight but no vision. (Hellen Keller)
Điều duy nhất tệ hại hơn so với việc bị mù là có mắt nhưng không có tầm nhìn.
 A mind is like a parachute. It doesn’t work if it isn’t open. (Frank Zappa)
Tư duy cũng như một cái dù, sẽ không làm việc nếu không được mở ra.
 
Top