Nếu bạn không thể nâng gánh nặng lên khỏi lưng người khác, đừng rời khỏi. Hãy cố gắng làm nhẹ nó.
If you cannot lift the load off another's back, do not walk away. Try to lighten it.

Làm điều bạn thích là tự do. Thích điều bạn làm là hạnh phúc.
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

Để thành công, bạn phải sẵn lòng thất bại.
To be successful, you've got to be willing to fail.

Nấc thang thành công không quan tâm ai đang trèo nó.
The ladder of success doesn't care who climbs it.

Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là vào bạn.
Your future depends on many things, but mostly on you.

Bạn không thể vừa ghen tị và vừa hạnh phúc.
You can't be envious and happy at the same time.

Tin tưởng vào bản thân sẽ khiến sự tuyệt vọng biến mất.
Faith in yourself will make despair disappear.

Trên con đường cao tốc của cuộc đời, chúng ta thường nhận ra hạnh phúc từ gương chiếu hậu.
On the highway of life, we most often recognize happiness out of the rear view mirror.

Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào quý giá hơn nữa.
If a person gives you his time, he can give you no more precious gift.

Nếu bạn muốn có hạnh phúc, hãy trao nó cho người khác.
If you want happiness, provide it to others.

Sự khiêm tốn là chiến thắng của tâm trí đối với những lời xu nịnh.
Modesty is the triumph of mind over flattery.

Để thắng cuộc, bạn cần cả kỹ năng và ý chí.
When it comes to winning, you need the skill and the will.

Một trong những tài năng lớn lao nhất là tài nhận ra và phát triển tài năng ở người khác.
One of the greatest talents of all is the talent to recognize and to develop talent in others.

Tính hài hước lấp đầy những ổ gà trên đường đời.
A sense of humor cushions the potholes on the road of life.

Hãy học cách lắng nghe. Cơ hội có thể gõ cửa rất khẽ khàng.
Learn to listen. Opportunity could be knocking at your door very softly.

Tham vọng là nhiệt huyết có mục đích.
Ambition is enthusiasm with a purpose.

Khi bạn yêu thích công việc của mình, ngày nào cũng là ngày lễ.
When you like your work every day is a holiday.

Hãy lạc quan: Đó là liệu pháp chống ủ rũ hữu hiệu nhất.
Be optimistic: It's the best droop therapy.

Giữ nỗi sợ của mình cho riêng mình cũng là một hình thức can đảm.
Keeping your fears to yourself is a form of courage.

Kẻ buồn chán nhất là kẻ thấy tất cả mọi người và tất cả mọi việc đều buồn chán.
The biggest bore is the person who is bored by everyone and everything.

Tiến bộ trông cậy vào niềm tin rằng mọi thứ luôn có thể tốt đẹp hơn.
Progress depends upon the belief that things can always be better.

Tham vọng mãnh liệt không hữu dụng mấy nếu bạn đi nhầm đường.
A driving ambition is of little use if you're on the wrong road.

Vỏ bọc cải trang mà cơ hội yêu thích nhất là rắc rối.
Opportunity's favorite disguise is trouble.

Hãy biết lắng nghe. Đôi tai bạn sẽ không bao giờ dẫn bạn vào rắc rối.
Be a good listener. Your ears will never get you into trouble.

Tiến bộ không được tạo ra bởi những người an phận.
Progress is not created by contented people.

Thính giác là một trong năm giác quan của con người. Nhưng lắng nghe là nghệ thuật.
Hearing is one of the body's five senses. But listening is an art.

Nỗi sợ nhạt nhòa khi ta đối diện thực tế.
Fear fades when facts are faced.

Cười với người khác là một trong những lạc thú lớn nhất của cuộc đời. Bị người khác cười là một trong những sự tổn thương lớn nhất của cuộc đời.
To laugh with others is one of life's great pleasures. To be laughed at by others is one of life's great hurts.

Những trí óc đóng chặt đáng sợ hơn nhiều những cánh cửa đóng chặt.
There's more to be feared from closed minds than from closed doors.

Bài thử lớn nhất xem bạn có tính hài hước không là phản ứng của bạn khi có người nói rằng không.
The ultimate test of whether you posses a sense of humor is your reaction when someone tells you you don't.

Trí tưởng tượng sống động là một trong những người đồng hành tốt nhất.
A lively imagination is one of the best companions.

Sự chuyên nghiệp là biết phải làm thế nào, phải làm khi nào, và thực hiện điều đó.
Professionalism is knowing how to do it, when to do it, and doing it.

Điều quan trọng nhất phải làm để giải quyết vấn đề là bắt đầu.
The most important thing to do in solving a problem is to begin.

Nghệ thuật khuyên bảo nằm ở việc khiến người nhận lời khuyên tin rằng mình tự nghĩ ra điều đó.
The art of advice is to make the recipient believe he thought the thought of it himself.

Thành công thường chỉ cách ta một ý tưởng mà thôi.
Success is often just an idea away.

Thiện chí không thể mua, bạn phải giành được nó.
Goodwill cannot be purchased, it must be earned.

Khám phá thường xuất hiện khi người ta không tuân theo chỉ dẫn, khi rời khỏi đường cái, khi thử điều chưa được thử bao giờ.
Discoveries are often made by not following instructions, by going off the main road, by trying the untried.

Thành công sẽ không tự đến với bạn. Bạn phải gặp nó ít nhất giữa đường.
Success won't just come to you. It has to be met at least half way.

Lắng nghe câu chuyện từ cả hai phía sẽ khiến bạn nghĩ rằng câu chuyện rắc rối hơn cả thế.
Listening to both sides of a story will convince you that there is more to a story than both sides.

Tiến bộ đến từ sự bền bỉ có mục đích.
Progress results from persistence with purpose.

Thỉnh thoảng hãy nuốt lòng kiêu hãnh xuống, nó không làm bạn béo lên đâu.
Swallow your pride occasionally, it's not fattening.

Danh vọng được lập bằng cách tìm kiếm những điều không thể thực hiện và rồi thực hiện nó.
Reputations are made by searching for things that can't be done and doing them.

Ao ước chẳng tốn kém gì trừ phi bạn muốn chúng trở thành hiện thực.
Wishes cost nothing unless you want them to come true.

Sự chuyên nghiệp có nghĩa là chất lượng bền vững.
Professionalism means consistency of quality.

Sau mỗi chiến thắng đều có rất nhiều lần thử.
In every triumph there's a lot of try.

Hạnh phúc đến và đi và kém sức bền.
Happiness comes and goes and is short on staying power.
 
Top